Omfattende renovering for boligforeningen AAB

Et nedslidt kloaknet og de seneste års øgede regn­mængder har medført, at Boligforeningen AAB, afdeling 54 i Ballerup, valgte at gennemføre en omfattende renovering af sit kloaknet - og samti­dig også af belægningerne. I en hovedentreprise har Per Aarsleff A/S derfor i perioden fra maj 2016 til august 2018 udført renovering af spildevands-og regnvandskloakker samt regnvandsafledning i boligforeningen, der råder over 944 lejemål fordelt på 19 boligblokke i et område på 215.000 kvadrat­meter.

Arbejde udført af Aarsleff Anlæg & Byggeri og Rørteknik
og Aarsleff-selskabet Petri & Haugsted AS

Relaterede referencer