Byggegrube, fundering og omfattende grundvandssænkning i hjertet af København

I 2018 indgik Aarsleff kontrakt på opførelsen af Danske Banks nye hovedsæde på Bernstorffsga­de i København omfattende et 73.000 kvadratme­ter stort domicil med tilhørende 40.000 kvadratme­ter til parkering og teknik. Den 28.000 store byg­gegrube er speciel, da området er domineret af hård københavnerkalk fra 11 meter under terræn. Installationsmetoden for spunsprofiler er derfor valgt som en forboret rende i dimension Ø880 mil­limeter, der løbende stabiliseres med cementben­tonit, og efterfølgende nedvibreres spunsprofi­lerne heri.

Arbejde udført af Aarsleff Anlæg & Byggeri og Fundering

Relaterede referencer