Byggegruber

– Dybdegående anlægsarbejde

Aarsleff er specialister i etablering af komplette byggegruber. Siden 1960’erne har vi håndteret store, komplekse byggegrubeprojekter, hvor vi trækker på vores specialviden inden for geoteknik.

Når vi etablerer byggegruber, kombinerer vi en række af vores mange kompetencer. Vi udfører:

  • jordarbejde
  • håndtering af forurenet jord og ammunitionsrydning
  • forboring, spunsning og forankring
  • grundvandssænkning
  • betonarbejde, kørselsveje, strømforsyning og belysning
  • løbende servicearbejde i forbindelse med drift af byggepladsen.

Samarbejdsmodeller
Ofte udfører vi arbejdet efter de nye samarbejdsmodeller inden for partneringkonceptet, og vi gennemfører gerne arbejdet, parallelt med at bygherren færdiggør aktiviteterne inden for projektudvikling og projektering af selve byggeriet. Det kan afkorte byggeprocessen og spare værdifuld tid for bygherren.

Relaterede dokumenter

Relaterede referencer